?

Log in

No account? Create an account
YURI's d ay ♥ ♥ ♥ - b e s t s t u p i d GIRL i n t h e WORLD

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile
> Tumblr

Links
少女時代
Soshified
PinkCarrot♥

December 5th, 2010


Previous Entry Share Next Entry
09:45 am - YURI's d ay ♥ ♥ ♥
Happy Birthday to our BLACK PEARL KWON YURI

I haven't time to design wallpaper, so I just design some icons and 1 ugly banner for BPCvn

IconsBanner

Comment r ♥

P/S: Sorry for my POOR Eng.
 

Current Mood: lovedloved
Current Music: Happy Birthday (Korea Ver.) - Children Voice
Tags:

(16 comments | G i v e m e ♥)

Comments:


[User Picture]
From:weedjung
Date:December 12th, 2010 05:52 am (UTC)
(Link)
rời ơi, cái header Yul sao đẹp thế T____T
*giết*
[User Picture]
From:pinkcarr0t
Date:December 12th, 2010 10:53 am (UTC)
(Link)
Đẹp ư? Weed nhìn nhầm k?
Nó thật xấu xí và đơn giản

K có ideas nên chỉ ds trog 10p :((
[User Picture]
From:weedjung
Date:December 13th, 2010 11:19 am (UTC)
(Link)
đẹp mà :)
CHo xin cái stock đi
[User Picture]
From:pinkcarr0t
Date:December 13th, 2010 02:42 pm (UTC)
(Link)
Uh, lát mình send link cho :D
[User Picture]
From:zany_geekid
Date:December 28th, 2010 02:42 pm (UTC)
(Link)
cái cuối hàng 3 màu đẹp cơ mà sharpen tí nữa thì chuẩn
ss là PinkCarrot T-world phải ko ạ :)
[User Picture]
From:pinkcarr0t
Date:December 29th, 2010 03:38 am (UTC)
(Link)
Uh, c cũng định sharpen rồi nhưng thôi =))

Uh, c nè. E là geekid luôn đúng k?
Ngưỡng mộ e lắm, đi màu như giết người :x
[User Picture]
From:zany_geekid
Date:December 29th, 2010 03:46 am (UTC)
(Link)
:x
c qua LJ e chơi nhé
có 5 cái psd :))
[User Picture]
From:pinkcarr0t
Date:December 29th, 2010 04:53 am (UTC)
(Link)
Hôm nào c cũng ghé qua LJ e cả đấy chứ :D
E cho c xin nik YH đc k?
[User Picture]
From:zany_geekid
Date:December 29th, 2010 04:58 am (UTC)
(Link)
geekid.zzzz

*bắt tay*
*ôm*
[User Picture]
From:pinkcarr0t
Date:December 29th, 2010 05:03 am (UTC)
(Link)
Đã add nik e :x

*ôm hun*
[User Picture]
From:zany_geekid
Date:January 1st, 2011 02:32 am (UTC)
(Link)
e chưa thấy add c ơi :(
c add lại hoặc cho e YH nhóe :">
[User Picture]
From:pinkcarr0t
Date:January 1st, 2011 03:20 am (UTC)
(Link)
Sao lạ thế nhỉ =((
Mấy lần rồi :(( Bực mình ghê

E add c đc ha, nik c: eunhye_mylove
From:nabie_s9
Date:January 29th, 2011 01:32 am (UTC)
(Link)
lon ton chạy sang nhà chị Hồng :">

k thấy chỗ add friend :-< *thở dài*
[User Picture]
From:pinkcarr0t
Date:January 29th, 2011 05:33 am (UTC)
(Link)
Lon ton gì mà lon ton =))

Sao k thấy chứ, ở trên cùng hết đấy e :D
From:nabie_s9
Date:January 29th, 2011 05:44 am (UTC)
(Link)
thấy zồy moahahhaa =))

lon ton chạy ra nè :">
[User Picture]
From:suthelicious
Date:February 3rd, 2011 08:10 am (UTC)
(Link)
Tung hoành quá cô gái à, từ Flickr sang LJ.
Cái thứ tư hàng cuối xinh quá <3.

BTW, new year \m/

> Go to Top
LiveJournal.com